Provoz školy:  6.30 – 16.15Režim dne

6:30 - 8:15 - nástup dětí

6:30 – 10:00 - hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce, skupinová práce

9:10 - 9:40 - hygiena, svačina

10:00 – 12:00 - pobyt venku, v létě i 15:00 – 16:15

12:05 – 13:00 - převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpočinek

13:00 – 14:30 - odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové aktivity

14:30 – 15:00 - hygiena, odpolední svačina

15:00 – 16:15 - hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce

  • Zásady ochrany osobních údajů dětí, zákonných zástupců a dalších osob.