Provoz školy:  6.30 – 16.15Přijímací  řízení

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

SBĚR PŘIHLÁŠEK:
- osobní podání : 3. května v čase 8 :00 až 15:00 hodin a 4. května v čase 8:00 až 14:00 hodin.
- do datové schránky školy: bf7kn77. Veškeré doklady naskenujte do 1 přílohy.
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail).
   E-mailová adresa: mstuckova@volny.cz, veškeré doklady naskenujte do 1 přílohy.
- poštou: rozhodující je datum podání

PŘIHLÁŠKA (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání) musí být řádně vyplněna, podepsána zákonnými zástupci, potvrzena lékařem (musí být originál)

K zápisu se dostavte s:
- kopií rodného listu dítěte
- materiály k doložení trvalého pobytu dítěte
- občanským průkazem zákonného zástupce

Tento termín je současně i pro děti s dočasnou ochranou, jiný termín vypsán nebude.
Všechny podrobné informace ohledně zápisu získáte na www.zapisdoms.brno.cz


  • Zásady ochrany osobních údajů dětí, zákonných zástupců a dalších osob.